Europees geld beschikbaar bij massa-ontslag door crisis

Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door de crisis kunnen bij massa-ontslag - 500 ontslagen in periode van vier maanden voor één bedrijf of in een periode van negen maanden voor een sector - gebruik maken van geld uit het Europees Globaliseringsfonds. Met dit geld kunnen werknemers weer aan de slag worden geholpen met bijvoorbeeld scholing of hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf.

De Raad van ministers heeft speciaal hiervoor ingestemd een verruiming van de regels van het Globaliseringsfonds. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het bedrijfsleven zoveel mogelijk ondersteunen om van de nieuwe mogelijkheid gebruik te maken.
Bedrijven en sectoren moeten hun aanvraag doen via het Agentschap SZW. Zij kunnen de kosten voor bijvoorbeeld scholing voor maximaal 65 procent vergoed krijgen; 35 procent van de kosten moeten ze zelf betalen.
Het Europees Globaliseringsfonds heeft jaarlijks 500 miljoen euro beschikbaar. Het geld was eerst alleen bedoeld voor ontslagen door de globalisering. De ruimere regels vanwege de crisis zorgen ervoor dat het geld tijdelijk breder kan worden ingezet.

Meer informatie over de regels van het Globaliseringsfonds staat op de website van het Agentschap SZW.