Kabinet verhoogt tijdelijk Nationale Hypotheekgarantie en stimuleert bouw zorginstellingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie ingestemd met een tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Het kabinet wil daarmee de effecten van de kredietcrisis op de woningmarkt tegengaan. De NHG wordt met ingang van 1 juli 2009 verhoogd van 265.000 euro naar 350.000 euro. De verhoging blijft van kracht tot 1 januari 2011.

Op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ministerraad ook ingestemd met het beschikbaar stellen van 320 miljoen euro voor instellingen in de langdurige en curatieve zorg om ook langs die weg een impuls aan de bouw te geven. Daarnaast wordt bezien of de Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering van het ministerie van Economische Zaken ook kan worden opengesteld voor de zorg, zodanig dat meer leningen kunnen worden verstrekt voor ver- of nieuwbouw in de zorg.

Het kabinet verwacht dat door de verhoging van de NHG banken eerder bereid zullen zijn een lening te verstrekken, omdat het rijk garant staat voor de eventuele restschuld. Meer mensen zouden daardoor een (ander) huis kunnen gaan kopen.

Kopers die gebruikmaken van de NHG kunnen van hun bank een lager rentetarief krijgen, op voorwaarde dat ze een deel van hun hypotheek zullen aflossen. Onder de NHG mag niet meer dan 50 procent van de lening aflossingsvrij zijn. Huizenkopers betalen dan eenmalig een percentage van 0,45 procent over het hypotheekbedrag, maar zijn er daarna van verzekerd dat een eventuele restschuld bij een gedwongen verkoop van de woning wordt betaald.

Het CPB heeft onderzoek gedaan naar de extra risico's als de NHG wordt verhoogd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het kabinet 9 miljoen euro gereserveerd om de extra risico's op te vangen die ontstaan door de verhoging van de NHG naar 350.000 euro.