Fortis Bank Nederland lost euro 34 miljard af

Fortis Bank Nederland heeft euro 34 miljard van haar schuld bij de Nederlandse staat afgelost. Het betreft het kortlopende krediet die de bank kreeg na de overname van de Nederlandse onderdelen van Fortis SA/NV. Fortis Bank Nederland voldoet eerder dan verwacht aan terugbetaling. Door de aflossing daalt de staatsschuld.

Op 3 oktober 2008 heeft de Nederlandse staat alle Nederlandse bancaire en verzekeringsactiviteiten van Fortis gekocht. Met deze transactie was een totaal aan middelen van € 66,8 miljard gemoeid. Hiervan was € 16,8 miljard aandelenkapitaal, € 34 miljard korte leningen en € 16 miljard lange leningen. Na de verrekening aandelen RFS holdings met de lang lopende leningen ad € 6,5 miljard, is het aandelenvermogen met € 6,5 miljard toegenomen en zijn de lange leningen met € 6,5 miljard afgenomen.

Fortis Bank Nederland heeft de € 34 miljard kortlopende leningen bij de Nederlandse staat afgelost.

Afgesproken was dat Fortis Bank Nederland de € 34 miljard pas eind 2009 volledig zou hebben afgelost, maar de treasury activiteiten en de financieringscapaciteit zijn sneller dan verwacht opgebouwd waardoor Fortis Bank Nederland nu ook eerder dan verwacht af kan lossen. Fortis Bank Nederland behoudt, vanwege de versnelde aflossing, in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid een beroep te doen op de Staat.

Door het aflossen van de korte leningen is het totaal aan aandelen en uitstaande leningen iets meer dan gehalveerd van € 66,8 miljard naar € 32,8 miljard.

Naar huidige inzichten zal, rekeninghoudend met het begrotingssaldo, door de aflossing van Fortis Bank Nederland de staatsschuld per ultimo 2009 lager zijn dan in 2008.