Deelname in breedbandnetwerken door gemeenten eenvoudiger

'Met supersnel breedband sterker uit de crisis.' Dat is volgens staatssecretaris Heemskerk de kern van een maatregel om de aanleg van nieuwe hoogwaardige breedbandnetwerken makkelijker te maken voor gemeenten.

In het kader van de nieuwe crisis- en herstelwet maakt Heemskerk het mogelijk dat gemeenten straks gemakkelijker financieel kunnen deelnemen in de totstandkoming van supersnelle breedbandnetwerken. Gemeenten kunnen participeren in de uitrol van supersnel breedband als dit lokaal onvoldoende van de grond komt.

Stimuleren

Voorheen konden gemeenten al activiteiten ontplooien op het gebied van vraagbundeling en bijvoorbeeld dienstenstimulering. Door de nieuwe maatregel in het kader van de zogenaamde ┬┤crisis- en herstelwet┬┤ wordt het nu ook makkelijker voor gemeenten om bij de uitrol van supersnelle breedbandnetwerken een stimulerende rol te spelen. Er gelden voor gemeenten nu geen andere eisen meer dan voor andere overheden, zoals provincies. Gemeenten kunnen volgens Heemkerk ook een zeer stimulerend effect hebben op de ontwikkeling van supersnel breedband internet. De Gemeente Amsterdam bijvoorbeeld heeft dit laten zien in het recente verleden.

Investeerders zijn de laatste tijd echter terughoudender geworden door de economische crisis. 'Door gemeenten de mogelijkheid te geven in sommige gevallen mee te investeren, geven we een enorme impuls aan de ontwikkeling en geven we vertrouwen aan banken en andere geldschieters om ook te investeren in deze projecten,'aldus Heemskerk. De Europese staatssteunregels blijven onverminderd gelden. Er mag immers geen concurrentievervalsing optreden.

Concurrentie

Nederland heeft bijna de hoogste internetdichtheid ter wereld, met een grote marktdynamiek waarbij zowel de kabelsector investeert in het breedbandig maken van haar netwerk, als KPN/Reggefiber in het aanleggen van nieuwe glasvezelnetten. Ook is breedband hier heel betaalbaar voor de consument door de scherpe concurrentie. De uitrol van de nieuwste generatie breedbandnetwerken komt echter niet overal van de grond. Heemskerk: 'Dat moeten we voorkomen willen we ook in de toekomst blijven groeien en zorgen voor nieuwe innovatieve diensten en producten. Door deze stimulans zal de aanleg van supersnel breedband hopelijk versneld worden en kunnen we sneller en sterker uit de crisis komen. Ook heeft een groter aanbod van snel breedband positieve effecten voor de consument.'

Volgende maand verschijnt er een nieuwe handreiking voor overheden waar precies in staat wat ze wel en niet mogen rond breedband. Dit om marktverstoring met bijvoorbeeld de kabelsector of andere aanbieders van breedband te voorkomen. In deze handreiking worden ook de nieuwe mogelijkheden nader toegelicht. Het wetsvoorstel Crisis- en Herstelwet zal binnenkort worden ingediend bij de Kamer, en wordt daarmee openbaar.

Meer informatie: Voor de pers:
Edwin van Scherrenburg, woordvoerder Economische Zaken, 070-3796464, e.v.vanscherrenburg@minez.nl