De Jager: fiscus soepeler met belastingschuld bedrijven

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de Belastingdienst opdracht gegeven soepeler om te gaan met bedrijven die door de economische crisis een betalingsachterstand bij de fiscus hebben.

Bedrijven die tijdelijk te maken hebben met een liquiditeitsprobleem en daardoor hun belasting niet kunnen betalen, kunnen in overleg met de Belastingdienst daarvoor uitstel krijgen. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om situaties waarin een ondernemer geen financiële ruimte heeft om de belasting over bijvoorbeeld het vakantiegeld of eindejaarsuitkering te betalen. Belangrijkste voorwaarden zijn dat het om een levensvatbare onderneming moet gaan, dat de onderneming belastingschuld later zal kunnen voldoen en dat er concreet kan worden aangeven voor welke periode het uitstel noodzakelijk is.

“Ondernemers zorgen voor continuïteit en zijn een constante factor in onze economie. De gezonde bedrijven krijgen meer ruimte in hun liquide middelen, zodat de ondernemer over voldoende financiële middelen beschikt om te kunnen blijven ondernemen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de hierdoor ontstane financiële ruimte door externe financiers wordt benut om de eigen financiële positie te verbeteren. De Belastingdienst zal daarover in overleg met de banken treden.”, aldus staatssecretaris De Jager.

Ondernemers die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen het beste contact opnemen met de Belastingdienst. Dat kan via de Belastingtelefoon, per brief, of gewoon aan de balie. De brancheorganisaties van accountants en belastingadviseurs worden eveneens actief over de maatregel geïnformeerd.