Crisis- en herstelwet 31 maart 2010 in werking

Op 31 maart 2010 treedt de Crisis- en herstelwet in werking. Deze wet maakt het mogelijk om projecten op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en (woning)bouw sneller uit te voeren.

De Eerste Kamer ging op 16 maart 2010 akkoord met de Crisis- en Herstelwet. Deze wet levert een belangrijke bijdrage aan behoud van werkgelegenheid, vooral in de bouwsector.