Staatssteun ING volledig afgelost

De Staat heeft de laatste aflossing van € 1,025 miljard van ING ontvangen. € 683 miljoen daarvan is staatssteun; het overige deel is premie en rente. Daarmee heeft ING de volledige kapitaalinjectie van € 10 miljard uit 2008 aan de Nederlandse Staat terugbetaald, wat de staatskas in totaal bijna € 3,5 miljard heeft opgeleverd.

Minister Dijsselbloem: 'ING heeft de afgelopen jaren forse inspanningen geleverd om de bank op het huidige stabiele niveau te brengen en eerder dan gepland de volledige steun terug te betalen en verdient daarvoor waardering. ING geniet nu ook geen andere vormen van staatssteun meer.'

In 2008 ontving ING een kapitaalinjectie van de Staat om weerstand te bieden aan de grote schokken op de internationale financiële markten en de mogelijke schade aan de Nederlandse economie. De resultaten van de recente Asset Quality Review en de stresstesten door de Europese Centrale Bank waren aanleiding voor de ING om de laatste terugbetaling van 2015 al in 2014 te voldoen. Over de aflossing van de gehele kapitaalinjectie heeft de Staat een rendement van 12,7% behaald.