Waarom is er een toets voor beleidsbepalers bij een financiële instelling?

Een werkgever van een financiële instelling moet een benoeming van een beleidsbepaler of commissaris altijd melden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij de aanmelding doet de toezichthouder (AFM of De Nederlandsche Bank) een geschiktheidstoets. De geschiktheidstoets bekijkt of de persoon betrouwbaar en deskundig is.

De toetsingskaders staan in de Beleidsregel geschiktheid 2012. De toets geldt voor:

  • dagelijks beleidsbepalers;
  • medebeleidsbepalers;
  • commissarissen.

Financiële instellingen zijn onder meer: banken, pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en geldtransactiekantoren.