Aanbieden tussentijdse evaluatie kleinschalige missies

De minister van Defensie stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de tussentijdse evaluatie van kleinschalige missies in 2010.

Aanbieden tussentijdse evaluatie kleinschalige missies (PDF | 2 pagina's | 23 kB)