Eindevaluatie inzet Vessel Protection Detachment (VPD 1 en 2)

In de maanden maart en april van 2011 heeft de regering twee zelfstandig militaire beveiligingsteams (Vessel Protection Detachments, VPD’s) ingezet aan boord van twee zeer kwetsbare zeetransporten ter bescherming tegen piraterij.

Eindevaluatie inzet Vessel Protection Detachment (VPD 1 en 2) (PDF | 8 pagina's | 143 kB)