Besluit op Wob-verzoek over bodemverontreiniging van een perceel in Bennekom

Besluit op een verzoek om een rapport over bodemverontreiniging van perceelnummer 728, gelegen aan de Franse Kampweg in Bennekom. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over bodemverontreiniging van een perceel in Bennekom (PDF | 8 pagina's | 603 kB)