Besluit op Wob-verzoek over reguliere landingen C-130 Hercules vliegbasis Eindhoven

Besluit op een verzoek om informatie over het aantal reguliere landingen van de C-130 Hercules nabij vliegbasis Eindhoven, specifiek om een aanvliegroute vanuit oostelijke of westelijke richting waarbij het toestel een bocht van 90 graden maakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over reguliere landingen C-130 Hercules vliegbasis Eindhoven (PDF | 3 pagina's | 2,5 MB)