Wat doet het Nederlandse leger?

Het Nederlandse leger is er voor de nationale veiligheid, maar treedt ook op in internationale oorlogssituaties en bij rampen. Het leger wordt ook wel de krijgsmacht genoemd.

Hoofdtaken van het Nederlandse leger

Het Nederlandse leger heeft 3 hoofdtaken:

 • het eigen grondgebied (inclusief het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden) en dat van bondgenoten verdedigen;
 • de internationale rechtsorde en stabiliteit beschermen en bevorderen;
 • de overheid (bijvoorbeeld provincies en gemeenten) ondersteunen bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, nationaal en internationaal.

Het Nederlandse leger in het buitenland

Nederland helpt mee aan verschillende internationale missies. Bij een missie worden Nederlandse militairen uitgezonden naar het buitenland om de vrede te herstellen of te behouden. De Nederlandse militairen helpen tijdens missies verder mee met het wederopbouwen en ontwikkelen van landen. Of in gebieden met spanningen en conflicten.

Nationale taken van het Nederlandse leger

Het leger wordt binnen Nederland ingezet om de veiligheid te bevorderen. Het leger geeft dan militaire hulp en steun aan bijvoorbeeld provincies en gemeenten. Nationale taken en diensten van het leger zijn:

 • Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst
  De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) levert inlichtingen en veiligheidsinformatie aan het leger. Zo is het tijdens een crisisbeheersingsoperatie belangrijk dat militairen op tijd weten dat de vijand een aanslag aan het voorbereiden is.
 • Bewakingstaken en beveiligingstaken
  Militaire eenheden zijn goed getraind om bewakings- en beveiligingstaken uit te voeren. Bijvoorbeeld beveiliging van het Koninklijk Huis en grensbewaking op Schiphol. De marechaussee doet dit voor het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Kustwacht
  De Nederlandse Kustwacht zorgt voor verantwoord gebruik van de zee en voor de veiligheid van de zee. Defensie is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de Kustwacht en de uitvoering van de taken.
 • Speciale eenheden
  In bepaalde gevallen is het in Nederland mogelijk om speciale eenheden van politie en het leger in te zetten. Bijvoorbeeld om levensbedreigende situaties te beƫindigen. Of om wapengevaarlijke personen aan te houden.
 • Explosieven Opruimingsdienst
  De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) houdt zich bezig met de opsporing, identificatie en ruiming van explosieven. Zowel op het land als op het water.
 • Calamiteitenhospitaal
  Bij rampen of ongevallen stelt het ministerie van Defensie het calamiteitenhospitaal in Utrecht beschikbaar. Dit ziekenhuis is ook geschikt om slachtoffers van besmettelijke aandoeningen op te vangen.
 • Verdediging Nederlands luchtruim
  Voor de verdediging van het luchtruim boven Nederland staan altijd F-16's klaar. Komt er bijvoorbeeld een melding van een onbekend vliegtuig in het Nederlandse luchtruim, dan stijgen deze jachtvliegtuigen binnen enkele minuten op om het toestel te onderscheppen.
 • Overige vormen van bijstand en steun
  Het ministerie van Defensie zorgt bijvoorbeeld ook voor blushelikopters. En stelt kazernes open om slachtoffers op te vangen.