Cultuur verbinden met andere sectoren

Creativiteit en vernieuwing in de cultuursector kan een rol spelen bij maatschappelijke onderwerpen. Zoals in de zorg of bij vergrijzing. Of bij verstedelijking, waarbij steeds meer mensen in de stad gaan wonen. De overheid stimuleert de cultuursector bijvoorbeeld om samen te werken met de sectoren welzijn, zorg, sport en onderwijs. De maatschappij en economie profiteren hiervan.

Subsidieperiode 2017-2020

De overheid wil de samenwerking tussen verschillende sectoren meer stimuleren. Dit geldt voor sectoren als welzijn, zorg, sport en onderwijs. Maar bijvoorbeeld ook voor andere overheden en private partijen. In de subsidieperiode 2017-2020 worden voorwaarden opgenomen om samenwerking tot stand te brengen en te waarderen.

Bij de beoordeling van plannen van instellingen en fondsen worden voorstellen van samenwerking met andere sectoren meegewogen.