Cultuurfondsen

Er zijn gezelschappen, instellingen, producties en ensembles die geen directe subsidie van het Rijk krijgen. Zij krijgen mogelijk subsidie via een cultuurfonds in de vorm van bijvoorbeeld projectsubsidies, beurzen of subsidies voor kunstenaarsinitiatieven.

Fonds Podiumkunsten en Slecht Weer Fonds

Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt alle vormen van professionele podiumkunst in Nederland, zoals:

  • dans;
  • theater;
  • festivals;
  • muziek;
  • muziektheater. 

Voor buitenfestivals die te weinig inkomsten hebben door extreem slecht weer is er het Slecht Weer Fonds.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor architectuur en vormgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor projecten op het gebied van vormgeving,  architectuur, digitale cultuur (e-cultuur, games en videoclips) en alle mogelijke cross-overs. Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur.

Mondriaanfonds voor beeldende kunst en erfgoed

Het Mondriaanfonds is een Nederlands stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert projecten en activiteiten van kunstenaars uit Nederland en van Nederlandse en buitenlandse instellingen.

Filmfonds voor filmmakers

Het Nederlands Filmfonds geeft filmmakers in Nederland subsidie voor het ontwikkelen, maken en verspreiden van films.

Nederlands Letterenfonds voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. 

Fonds voor Cultuurparticipatie voor deelname aan cultuurprojecten

Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft subsidies aan culturele initiatieven in het hele land. Met als doel iedereen de kans te geven om op zijn eigen manier met cultuur bezig te zijn. Het kabinet wil dat de cultuurfondsen meer doen voor vernieuwing en de ontwikkeling van talent. Daarom krijgt het fonds meer middelen van het kabinet. 

Particuliere fondsen voor cultuur

Er zijn ook particuliere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor cultuur. Bekende voorbeelden zijn het VSBfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation.

Meer uitgebreide informatie over mogelijkheden voor subsidie staat op www.cultuursubsidie.nl.