Brief aan Raad voor Cultuur over adviesaanvraag stelsel 2021-2024

Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vraagt met deze brief de Raad voor Cultuur om advies over het stelsel voor de periode 2021-2024. Bijgevoegd zijn de vijftien profielen van de stedelijke regio’s en de gezamenlijke analyse van de overheden over deze profielen. De drie brieven van bestuurders die samenwerking onderzoeken, zijn ook bijgevoegd.