Brief Geefwet

Staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie), Weekers (Financiën) en Zijlstra (OCW) schrijven aan de Tweede Kamer over de Geefwet. De Geefwet omvat maatregelen en afspraken die het geven aan goede doelen stimuleert.
Veel aandacht gaat uit naar publiek-private samenwerking en fiscale maatregelen, met name op cultureel gebied.