Aanbiedingsbrief Antwoorden op feitelijke vragen vijfde incidentele suppletoire begroting

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van over de 5de incidentele suppletoire begroting (ISB) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij doen dit mede namens de staatssecretaris van OCW. De 5e ISB gaat over herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden. De Vaste Tweede Kamercommissie van OCW had hierover vragen gesteld.