Kamerbrief over 6e Incidentele Suppletoire Begroting 2022 OCW

Minister Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Eerste Kamer over de 6e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) voor het jaar 2022. Deze gaat over de suppletieregeling voor de cultuursector, ventilatie in scholen en het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).