Slotconclusies Vierlandenoverleg 2022 - cultuur

De slotconclusie bevat de afspraken uit het Vierlandenoverleg 2022 tussen de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland op het gebied van cultuur.

Slotconclusies Vierlandenoverleg 2022 - cultuur (PDF | 2 pagina's | 86 kB)