Benoemingen Raad voor Cultuur

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de voorzitter en een lid van de Raad voor Cultuur. Dit is gebeurd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Mevrouw drs.Kristel Baele is benoemd tot voorzitter van de Raad voor Cultuur. De benoeming gaat in op 16 november 2020 voor een periode van vier jaar. Kristel Baele is momenteel onder meer toezichthouder bij de Haagse Hogeschool. Tussen 2010 en 2018 was zij lid van de Onderwijsraad. Ook bekleedde zij jarenlang diverse bestuursfuncties in het wetenschappelijk en hoger onderwijs. Zo was zij onder meer vicevoorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), voorzitter van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en voorzitter van de strategische universitaire alliantie Leiden-Delft-Erasmus. Tevens was zij lid van de raad van advies van de Nederlandse Organisatie voor internationalisering in het onderwijs (Nuffic) en van de Adviesraad VSB-fondsen. Zij studeerde onder meer politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Gent en sociologie aan de Universiteit Antwerpen.

De heer John Olivieira-Siere is benoemd tot lid van de Raad voor Cultuur. De benoeming gaat in op 1 december 2020 voor een periode van vier jaar. De heer Olivieira heeft een achtergrond in de urban dance en arts, met name de hiphop. Na een carrière als freestyle danser was hij mede-initiatiefnemer van onder andere muziekconcerten en dancefestivals. Van 2009 tot 2013 was hij lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Verder was hij betrokken bij diverse lokale, regionale en landelijke mediabedrijven. De heer Olivieira is werkzaam als strategic business consultant. Daarnaast is hij voorzitter van het FARE Network van UEFA, een netwerk dat zich inzet voor het uitbannen van racisme en discriminatie in het Europese voetbal, en bestuurslid bij jongerenplatform FunX.

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, over beleidskwesties en subsidieaanvragen. Meestal brengt de raad advies uit op verzoek van de minister van OCW.