Benoeming leden adviescommissie teruggave cultuurgoederen uit koloniale context

Laura van Broekhoven, Remco Raben en Alicia Schrikker nemen zitting in de adviescommissie teruggave cultuurgoederen uit koloniale context. De commissie staat onder voorzitterschap van Lilian Gonçalves – Ho Kang You en brengt aan staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) advies uit over verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen die in de Rijkscollectie zijn beland tijdens de koloniale periode. In de commissie is ook een plek beschikbaar voor een aanvullend lid, dat afhankelijk van het te behandelen verzoek zal worden aangesteld op basis van benodigde expertise.

De commissie zal zich nu buigen over de teruggaveverzoeken die zijn ingediend door landen van herkomst. Daarbij werkt de commissie uiteraard nauw samen met landen van herkomst en musea op het gebied van herkomstonderzoek, om zo tot een gedegen advies te komen. Een termijn voor de afhandeling van de verzoeken is nu nog niet te geven.

Lilian Gonçalves – Ho Kang You is jurist en was onder meer staatsraad. Als voorzitter van de commissie-Gonçalves adviseerde zij eerder over het beleidskader voor de omgang met objecten uit koloniale context.

Laura Van Broekhoven is directeur van het Pitt Rivers Museum en professor Museum Studies and Ethics aan de Universiteit van Oxford. Eerder was zij hoofd van de Conservatoren van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Haar onderzoek richt zich onder meer op restitutie en dekolonisatie in musea en haar archeologische expertise ligt in Midden- en Zuid-Amerika.

Remco Raben is hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Raben doet onder meer onderzoek naar de geschiedenis van Indonesië in de twintigste eeuw, en naar postkoloniale cultuur in Nederland.

Alicia Schrikker is universitair hoofddocent koloniale en wereldgeschiedenis aan de universiteit Leiden en doet onderzoek naar uiteenlopende aspecten van het koloniale verleden, voornamelijk in Azië. Zij heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van herkomstonderzoek.