Kamerbrief over onderhandelingen voorstel voor een Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht.