Aanbieding rapport commissie benoemingsprocedure Huis voor Klokkenluiders

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Commissie van onderzoek over de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders.