Jaarrapportage integriteitscoördinator BZK 2015

Met deze Jaarrapportage Integriteitscoördinator BZK 2015 wordt een beeld gegeven van de stand van zaken rond het 'integriteitsmanagement' van het ministerie van BZK en een nadere invulling gegeven aan de verantwoording op dit dossier.