Rapport commissie benoemingsprocedure Huis voor Klokkenluiders

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders. De aanleiding voor het onderzoek, dat is verricht tussen 1 februari en 1 mei 2019, bestond uit twee meldingen over vermoedens van misstanden (in de zin van de Wet Huis voor klokkenluiders) die bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn gedaan.