Bijlage 2 Overzicht toegezegde maatregelen

De 1bijlage bevat een overzicht van de maatregelen om de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) te versterken.