Regeling wetenschappelijke onafhankelijkheid WODC

De regeling betreft de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.