Klacht over de overheid

Iedereen kan een klacht indienen bij de overheid. Bijvoorbeeld over de manier waarop u in een bepaalde situatie bent behandeld.

Een klacht indienen bij de overheid

U kunt klachten over ministeries indienen via het contactformulier op deze website. Wilt u een klacht indienen over een gemeente of andere overheidsinstantie? Kijk dan op de site van deze instantie of in de servicenormen van de organisatie.

Klacht indienen bij de Nationale ombudsman

Mensen die niet tevreden zijn over de klachtbehandeling van de overheid, kunnen een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties. Bijvoorbeeld over:

  • de trage behandeling van brieven of verzoeken;
  • niet reageren op uitspraken;
  • verkeerde toepassing van wettelijke voorschriften.

De Nationale ombudsman laat binnen 4 weken weten of hij uw klacht kan behandelen.

Interne en externe afhandeling van klachten

De overheidsinstantie kan de klacht zelf afdoen. Dit heet intern klachtrecht. Bij extern klachtrecht handelt een andere instantie dan de organisatie waarover is geklaagd de klacht af. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman. De regels voor klachtbehandeling staan in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Klachtenprocedure van de overheidsorganisatie

Elke overheidsorganisatie heeft een klachtprocedure om te zorgen dat de klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Ministeries en een aantal overheidsorganisaties, zoals het UWV, werken bijvoorbeeld met de Menukaart klachtrecht. Zo zorgen zij voor:

  • een e-mailadres voor klachten en/of een digitaal klachtformulier op de website;
  • telefonisch contact met de klager na ontvangst van de klacht. Op die manier wordt het duidelijk wat de klager met de klacht wil. Bij twijfel over een klacht, neemt de overheid ook contact op met de klager;
  • een bevestiging aan de klager wanneer de klacht is afgehandeld;
  • een evaluatieformulier als de klacht is afgehandeld. Dit wordt opgestuurd naar de klager of is beschikbaar op de website.