Herbenoeming 18 kroonleden SER

Mevrouw drs. M.I. Hamer (Mariƫtte) is herbenoemd tot voorzitter van de SER tot 1 april 2020. Daarnaast zijn 17 zittende kroonleden herbenoemd. De heer A. (Albert) van der Horst wordt benoemd tot plaatsvervangend kroonlid namens het Centraal Plan Bureau (CPB). De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De benoemingen gelden voor 2 jaar. De SER bestaat voor 2/3 uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor 1/3 uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn deskundigen die tevens als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden functioneren.