Benoeming bestuursleden Huis voor Klokkenluiders

Prof. dr. M.P.A. (Martine) Bouman en mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij worden bestuurslid van het Huis voor Klokkenluiders. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoemingen gaan in op 11 maart 2019.

Martine Bouman is oprichter en wetenschappelijk directeur van het Centrum Media & Gezondheid. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar Entertainment Media and Social Change aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde aan de Wageningen University.

Peter van der Meij was tot 1 april 2018 COO/CFO van Ecorys B.V., een internationale organisatie op het terrein van economisch onderzoek en advies. Daarvoor had hij leidinggevende functies bij NautaDutilh, Capgemini en EY Consulting. Hij studeerde aan de Rotterdam School of Management en rechten aan de Universiteit Leiden.

Bouman en Van der Meij volgen prof. dr. Th.W.A. (Theo) Camps op, die per 8 maart is gestopt als interim-bestuurslid van het Huis voor Klokkenluiders.

Met deze benoemingen is het bestuur weer compleet. Voorzitter sinds juli 2018 is mr. W.B.M. (Wilbert) Tomesen.