Kabinet presenteert nieuw Nationaal Actieplan Mensenrechten

Of het nu gaat om het aanvragen van zorg- of huurtoeslag, hulp bij schulden, studiefinanciering of arbeidsbemiddeling na baanverlies; voorzieningen van de overheid moeten altijd toegankelijk zijn. Dat staat in het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020 dat minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag heeft gepresenteerd. Met het Actieplan wil het kabinet de toegankelijkheid van voorzieningen verbeteren en daarmee een gerichte impuls geven aan de realisering van mensenrechten in Nederland.

Dit Actieplan is een vervolg op het eerste Nationale Actieplan Mensenrechten uit 2013. Sinds de wereldconferentie over Mensenrechten in 1993 van de Verenigde Naties hebben veel landen een eerste Nationaal Actieplan Mensenrechten uitgebracht. Nederland is het vierde land in Europa dat nu met een tweede Actieplan Mensenrechten komt.

Meer dan vijftig acties

Het kabinet kondigt in het Actieplan meer dan vijftig acties aan. Voorbeelden zijn de oprichting van een platform voor gemeenten en mensenrechten en de start van een evaluatie van het passend onderwijs met inclusief onderwijs als speerpunt. Daarnaast wordt ingezet op de verbetering van verschillende informatiepunten met betrekking tot digitale overheid, langdurige zorg en rechtshulp.

Mensenrechtelijke normen

Minister Knops vindt het als coördinerend minister voor mensenrechten in Nederland belangrijk dat de overheid zich actief blijft inzetten om mensenrechten te bevorderen:

“Niet iedereen weet dat de overheid bij de vormgeving van haar voorzieningen uitgaat van mensenrechtelijke normen. Daarbij hoort de overheid voorzieningen zo in te richten dat mensen in de praktijk daadwerkelijk toegang krijgen tot de voorzieningen die er voor hen zijn: zonder discriminatie en financieel en fysiek toegankelijk voor iedereen.”