Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) (PDF | 3 pagina's | 1,4 MB)