Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport ‘The Caribbean Netherlands - Health system review’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief rapport ‘The Caribbean Netherlands - Health system review’