Beslisnota bij Kamerbrief toegankelijkheid medisch specialistische zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief toegankelijkheid medisch specialistische zorg