Afschrift brief NZA over impactanalyse concentratie interventies aangeboren hartafwijkingen

Afschrift van de brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de minister van VWS over de impactanalyse voor betrokken zorginstellingen, zorgverleners en patiënten en hun naasten van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen.

Afschrift brief NZA over impactanalyse concentratie interventies aangeboren hartafwijkingen (PDF | 1 pagina | 147 kB)