Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg. Merkbaar betere zorg.