Beantwoording Kamervragen over bericht 'VieCurie vreest voor zelfstandigheid'

Minister Van Ark stuurt haar antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht 'VieCurie vreest voor zelfstandigheid'. Dit gaat over een voornemen tot fusie van ziekenhuizen in de provincie Limburg. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Amhaouch, Van Helvert en Van den Berg (allen CDA).