Uitstelbrief over reactie op initiatiefnota over structurele weerbaarheid van medische industrie in crisistijd

Minister Van Ark meldt dat zij haar reactie niet op tijd kan geven op een initiatiefnota over de structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer had de minister om een reactie op de initiatiefnota gevraagd.