Regeldruk Wtza en AWtza

Regeldrukberekening voor de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza), de aangenomen amendementen en de lagere regelgeving die daarop van toepassing is (v1.2).