Inzicht in kwaliteit van zorg

Voor een goed functionerend zorgsysteem moet de kwaliteit van zorgaanbieders zichtbaar zijn. Hierdoor kan iedereen de prestaties van zorginstellingen en zorgverzekeraars met elkaar vergelijken. En vervolgens een keuze maken uit het zorgaanbod.

Kwaliteitsinstituut voor betrouwbare informatie over kwaliteit van zorg

Het Kwaliteitsinstituut voor de zorg is verantwoordelijk voor begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de zorg. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg aan te leveren bij het Kwaliteitsinstituut. Bijvoorbeeld informatie over prestaties, prijzen en wachttijden.

Op KiesBeter.nl staan alle zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. Zo kan iedereen op de site zien wat de beste plaats is voor behandeling of verzorging.

Meer en beter vindbare informatie over kwaliteit in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil meer en beter vindbare informatie over de kwaliteit van de zorg. Zo kunnen patiënten beter keuzes maken en meebeslissen over hun behandeling.

Het jaar van de transparantie liep van van maart 2015 tot maart 2016. De focus lag in dit jaar op 30 specifieke aandoeningen. Het jaar moest in ieder geval het volgende opleveren:

  • Patiënten kunnen makkelijker de weg vinden naar informatie over de kwaliteit van het zorgaanbod op KiesBeter.nl.
  • Het Kwaliteitsinstituut maakt van ruim 300 medisch specialistische richtlijnen een korte beschrijving in begrijpelijke taal voor patiënten. Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg en patiënten.
  • De patiënt krijgt vooraf meer inzage in de kosten van een behandeling.

Een overzicht van alle producten en activiteiten in het jaar van de transparantie staat in de kamerbrief ‘Het jaar van de transparantie’ en de bijbehorende bijlagen.

Meten van ervaringen patiënten en cliënten

Om tot een keuze te komen is het ook belangrijk te weten hoe andere cliënten en patiënten de zorg hebben ervaren. Deze ervaringen moeten ook zichtbaar zijn.

Voor het meten van ervaringen wordt onder andere gebruik gemaakt van de CQ-index (Consumer Quality index). De resultaten worden verwerkt in de gegevens over kwaliteit van zorg op Kiesbeter.nl.

Financiële toetsing kwaliteitsstandaarden

Het ministerie van VWS legt een wetsvoorstel voor de financiële toetsing van kwaliteitsstandaarden voor aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Volgens dat wetsvoorstel hoeven zorgaanbieders en zorgverleners na 4 juli 2018 niet te handelen in overeenstemming met de onderdelen van de professionele standaard waarvan de uitvoering leidt tot:

  1. een toename van het aantal in te zetten voltijdsequivalenten aan zorgverleners;
  2. een verhoging van de kwalificaties van de in te zetten zorgverleners; of
  3. een nieuwe wijze van zorgverlening of een andere organisatie van het zorgproces waarbij ingrijpende bouwkundige, ruimtelijke, technische of organisatorische aanpassingen nodig zijn.

De wijziging voor de zorgaanbieders en zorgverleners werkt terug tot en met 5 juli 2018.