Vergunningstelsel voor zeer dure innovatieve zorgvoorzieningen

Om de invoering in Nederland van zeer dure, nieuwe zorgvoorzieningen zorgvuldig te begeleiden komt er een nieuwe beleidsregel onder de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv). Hierin wordt opgenomen hoe voor deze zorgvoorzieningen een vergunningplicht ingesteld kan worden. Dit schrijft minister Edith Schippers vandaag aan de Tweede Kamer.

 

Doelmatigheid

Vaak is vooraf niet geheel duidelijk hoe groot de behoefte aan dure, innovatieve zorgvoorzieningen is. Hierdoor kan kostbare overcapaciteit ontstaan, waardoor de kosten van de zorg onnodig toenemen. Nu wordt de Wbmv vooral ingezet uit kwaliteitsoverwegingen om innovatieve, complexe verrichtingen beheerst te introduceren, zoals bij het implanteren van kunstorganen. Straks kan ook een vergunning vereist worden op grond van hoge kosten van zo'n voorziening of behandeling. Daarmee zou zo'n zorgvoorziening geconcentreerd geïntroduceerd kunnen worden. Denk hierbij aan zorgvoorzieningen die een zeer hoge investering vragen, zoals recent de protonentherapie. De komende tijd worden de criteria verder uitgewerkt. Deze komen uiteindelijk in de beleidsregel terecht.

 

Niet meer voor onbepaalde tijd

Nu nog gelden vergunningen op basis van de Wbmv voor onbepaalde tijd. In de toekomst worden vergunningen alleen nog voor maximaal 4 jaar verleend, waarna gekeken wordt of een verlenging nodig is. Zo wil de Minister voorkomen dat een Wbmv-vergunning, die in een beginfase de innovatie kan stimuleren, wordt gebruikt om bestaande posities te beschermen en daarmee de verbetering van de zorgverlening belemmeren.