Hoofdlijnennotitie Biobased Economy

Deze notitie geeft de middellange termijnvisie van het kabinet weer op de hele keten van Biobased economy, van duurzame biomassavoorziening tot biobased toepassingen.