Beantwoording Kamervragen over invulling plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen van de fracties in de Tweede Kamer over de invulling van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3).