Aanbiedingsbrief Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer bij de nieuwe meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014 - 2020.