Antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 16 mei 2022

Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen die zijn gesteld tijdens het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 16 mei 2022. De vragen zijn gesteld door de fracties van VVD, D66, PVV, CDA, GroenLinks, PvdA, PvdD, ChristenUnie, Volt, FvD, SGP en BBB in de Tweede Kamer.