Antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de brief Perspectieven voor agrarische ondernemers

Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de brief Perspectieven voor agrarische ondernemers van 10 juni 2022. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer.