Naar duurzame toekomstperspectieven voor de landbouw

Verkenning van de Sociaal-Economische Raad naar de mogelijkheden voor de totstandkoming van een breed landbouwakkoord. Dit akkoord moet een helder en concreet perspectief bieden op een toekomstbestendige landbouw.