Pachtnormen 2014

LEI Wageningen UR heeft op basis van het Pachtprijzenbesluit 2007 de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen voor 2014 berekend. In dit rapport zijn de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2014 opgenomen, inclusief een toelichting op de verschillende stappen in de berekeningen.