Proposed CAP Strategic Plans and Commission observations

Engelstalig rapport over opmerkingen die de Europese Commissie aan Nederland gestuurd heeft over het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP) van Nederland.

Proposed CAP Strategic Plans and Commission observations (PDF | 40 pagina's | 1,9 MB)